Informationsträff för dig som vill bli familjehem

VAD GÖR DU MED DITT ÖVERSKOTT?

Familjehemsverksamheten på Göteborgs Räddningsmission brinner för att ge barn det barn har rätt till- en trygg och kärleksfull familj och hopp om en bättre framtid. Hos oss bär konsulenter och familjehem på ansvaret för barnet tillsammans. Våra familjehem får professionell handledning, familjehemsutbildning och en bra ekonomisk ersättning. Vi söker familjer som har ett överskott av kärlek, ett ledigt rum och tid för en ny familjemedlem. 

VÄLKOMMEN PÅ NÅGON AV VÅRENS INFORMATIONSTRÄFFAR:

27 mars // Equmeniakyrkan i Lerum kl: 19.00-20.00

KONTAKT

Sara Odén 
Tel: 072-145 42 19 
sara.oden@raddningsmissionen.se 

Niclas Hansén 
Tel: 072-145 42 17 
niclas.hansen@raddningsmissionen.se