Seminarie Communityskolor - Dags att göra skola tillsammans?

Göteborgs Räddningsmission tillsammans med intresseorganisationen Famna, bjuder in till samtal den 13 december mellan 15:00-16:30 på Arena Första Lång. Samtalet kommer att vara på temat Communityskolor – Dags att göra skola tillsammans? 

 

Skillnader i Göteborgs skolor varierar dramatiskt. Varannan elev i socio-ekonomiskt utsatta områden uppnår inte behörighet att söka vidare till gymnasieskolans yrkesförberedande program. Det innebär att barn, beroende på var man växer upp i Göteborg, inte har samma möjligheter att lyckas med sin skolgång. Civilsamhället har resurser och nätverk. Kan vi minska klyftorna tillsammans? 

//TALARE// 
Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare på VGR, ger oss en bakgrund om orsaker till skolmisslyckanden.
Tobias Johansson, utvecklingschef Social Hållbarhet på AB Framtiden, delar med sig av erfarenheter från deras arbete i områden med socio-ekonomiska utmaningar. 
Hur kan civilsamhället bidra in i ett närområde med skolan som nav? 
Sandra Stene och Isabella Windolf ger konkreta exempel från Läxhjälpen inom ramen för Skola i Centrum på Sjumilaskolan. Vi får också lyssna till ett samtal om samverkan mellan Emil Mattsson, direktor Göteborgs Räddningsmission och Anna Grunander, Pprocessledare ”Ge barn fortsatt goda möjligheter genom skolåren”, Fokusområde 2, Jämlikt Göteborg. 

//TID & PLATS//
13 december 15:00-16:30, Arena Första Lång på Första Långgatan 17B. 

//ANMÄLAN // 
Anmälan sker via bit.ly/2B5A7Wu eller via mail till judit.habbe@raddningsmissionen.se 
Sista anmälningsdag är den 8 december.