Din Nästa

Tidningen Din Nästa berättar om människor och möten i Göteborgs Räddningsmission, håller ett kritiskt öga på sociala frågor och berättar om hur gåvor som skänks till Räddningsmissionen kommer till användning.

Som gåvogivare får du Din Nästa hem i brevlådan. Hjälp oss gärna sprida tidningen till fler läsare. Genom att sprida Din Nästa till nya läsare hjälper du oss att berätta för fler om de hjälpsökande vi möter och deras situation. Din Nästa kommer ut i mars, maj, september och november.

Maila oss på info@raddningsmissionen.se så skickar vi ett antal exemplar som du ser till blir tillgängliga för dina arbetskamrater, vänner eller grannar.

.....................................................................................................................................................

Din Nästa, September 2016
Tema: Människohandel & prostitution

Finns det prostitution i Göteborg? Det är inte alltid i det synliga som nöden är som störst. I det tysta finns det så många utsattheter som sällan når de sociala medieflödena: Kvinnor som är offer för mäns våld eller för den växande människohandeln och prostitutionen. I detta nummer av din nästa kan du läsa mer om:

• Samarbete kan bryta prostitution
• Nytt projekt: Rättvis teater
• Fadderverksamheten för ensamkommande barn

Läs tidningen här!

 ......................................................................................................................................................

Din Nästa, Juni 2016
Tema: Barn & Unga

Om det är ett budskap vi skulle vilja skicka iväg till Göteborgs och världens alla beslutsfattare så är det detta: prioritera barnen!  I detta nummer av din nästa kan du bland annat läsa mer om:

• Vår nya familjehemsverksamhet
• Öppna förskolan för barn till utsatta EU-medborgare
• Solrosen - stöd till barn som har förälder i fängelse

Läs tidningen här!