Ensamkommande flyktingbarn

Göteborgs Räddningsmission driver boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Vi tar emot ungdomar som anvisas till Göteborgs stad i avtal med migrationsverket. Verksamheten bedrivs i ett så kallat IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap.

 

Kamratgården och Lillgården är två boenden för ensamkommande ungdomar i åldern 14-20 år, som söker asyl i Sverige.

Lisagården är ett boende för ensamkommande ungdomar mellan 14-21 år som söker asyl i Sverige. Vi har 16 platser.

I samma trappuppgång som Vasavåningen driver vi ett stödboende med plats för två ungdomar. Stödboendet riktar sig primärt till placerade ungdomar på Vasavåningen som kommit längre i sin utveckling mot ett självständigare liv.

Ett kollektivt asylboende inrymt i lokaler i Vasastan med plats för 11-12 ensamkommande flyktingungdomar i åldern 14-21 år. Vi erbjuder en hemlik miljö som präglas av trygghet och gemenskap.

Här hittar du mer information kring vår familjehemsverksamhet. Här finns information till dig som vill engagera dig som familjehem samt till socialtjänsten som placerar.

Fadder är ett volontärt uppdrag utan ekonomisk ersättning. Uppdraget vänder sig till ensamkommande ungdomar mellan 14-18 år som bor på ett boende med personal.

Vi får många frågor om ensamkommande barn och unga. Här är några svar på de vanligaste!