Utsatta EU-medborgare

Podrom - mobila team är ett EU-finansierat projekt där fältteam rör sig i gatumiljö och vid tillfälliga boplatser. Teamen fokuserar på frågor kring säkerhet, trygghet och konfliktlösning i gatumiljön. Syftet är också att skapa dialog mellan de utsatta och övriga samhället.

Tack för en fantastiskt konferens!

Göteborgs Räddningsmission får många frågor om situationen för fattiga EU-medborgare och personer som försörjer sig i gatubilden. Många människor vill hjälpa till eller bara veta mer.

Vår öppna förskola & vårt familjecenter har öppet varje vardag mellan 09:00 och 15:00. Den finns i Matteuskyrkan, Djurgårdsgatan 17, och är öppen för alla barn till icke etablerade romer i Göteborg.

En dag i veckan har vi svenskkurser i samverkan med tidningen Faktum. Faktum erbjuder arbete och flera av föräldrarna till de barn vi möter försörjer sig genom tidningsförsäljni

Vi erbjuder tillfälligt boende för barnfamiljer i samverkan med församlingar i Göteborgsområdet. Boendet erbjuds säsongsvis mellan perioden oktober–juni. De familjer vi möter tvingas

Här hittar du svar på några av de frågor vi ofta får kring Utsatta EU-medborgare och försörjning i gatubilden!