Vi söker familjehem!

Sverige och Göteborg tar emot ett stort antal ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. En del bär med sig svåra erfarenheter – alla drömmer om en tryggare framtid! 

Behovet av trygga och stabila hem är stort! Vi vill engagera er som är en trygg familj, har ett överskott av kärlek, ett ledigt rum och en extra plats vid matbordet.

Vad innebär det att vara familjehem hos oss på Göteborgs Räddningsmission?

  • Våra familjehem har tillgång till dagligt stöd av våra familjehemskonsulenter.
  • Våra familjehem får professionellt stöd genom regelbunden handledning både individuellt och i grupp.
  • Våra Familjehem har alltid tillgång till stöd per telefon genom vår jourverksamhet, såväl kvällar som helger.
  • Våra familjehem och placerade barn har dessutom tillgång till våra unika mervärden genom vår volontärverksamhet, såsom t.ex. mötesplatser och läxläsning med mera.
  • Våra familjehem får en bra ekonomisk ersättning.
  • Göteborgs Räddningsmission är en icke vinstdrivande verksamhet, därav låga dygnskostnader för placerande kommun.  

..................................................................................................................................................

För mer information och intresseanmälan kontakta våra projektledare!

Niclas Hansén, Tel: 072-145 42 17, n.hansen@raddningsmissionen.se
Sara Odén, Tel: 072-145 42 19, s.oden@raddningsmissionen.se