Årsmöte 2017

Måndagen den 3 april håller Göteborgs Räddningsmission sitt årsmöte.
Välkomna till Kristus konungens katolska församling, Parkgatan 14 i Göteborg, kl. 18:00-20:30

På årsmötet beslutas frågor som

  • Val av styrelse
  • Budget
  • Verksamhetsplan mm

Alla kyrkor som är huvudmän har rätt att skicka röstberättigade ombud till årsstämman. Andra intresserade är också varmt välkomna att delta, dock utan rösträtt. Välkomna!

// TID & PLATS //

Kristus konungens katolska församling
Parkgatan 14, Göteborg
Kl 18:00-20:30

// ANMÄLAN // 

Anmälan till årsmötet skickas till info@raddningsmissionen.se