Årsmöte 2018

Måndagen den 9 april 18:00-20:30 håller Göteborgs Räddningsmission sitt årsmöte. Varmt välkommen till Lövgärdets Missionsförsamling, Rosmaringatan 53, 424 47 Angered.

På årsmötet beslutas frågor som:

• Val av styrelse
• Budget
• Verksamhetsplan mm

Alla kyrkor som är huvudmän har rätt att skicka röstberättigade ombud till årsstämman. I övrigt är årsstämman öppen för var och en som vill närvara, dock utan rösträtt.

// TID & PLATS //
Lövgärdets Missionsförsamling/Rosa huset
Rosmaringatan 53, 424 47 Angered
Kl 18:00-20:30

// ANMÄLAN // 
Anmälan till årsmötet görs via http://bit.ly/2FhF2u2 eller mailas till judit.habbe@raddningsmissionen.se senast den 2 april.

Varmt välkomna!