Kontakta oss

Göteborgs Räddningsmission

Nordhemsgatan 12
413 27 Göteborg

Växel: 031-712 12 00
E-post: info@raddningsmissionen.se

Bankgiro 900-4441
Plusgiro 90 04 44-1

 

Direktor
031-712 12 02
Ekonomichef
031-712 12 06
HR-ansvarig
031-712 12 42
Kommunikationsansvarig
031-712 12 11
Verksamhetsstrateg
031-712 12 07
Boendechef, hemlöshetsstrateg
031-712 13 73
Områdeschef, Psykiatri & Samsjuklighet
031-712 13 37
Insamlingschef
0708-577855
Verksamhetsledare, Utsatta EU-medborgare
0739-01 41 08
IT-ansvarig
031-712 12 33
Volontäransvarig
031-712 12 08
Verksamhetsledare, Solrosen
031-712 13 14
Verksamhetsledare, Barn & Familj
031-712 12 48