Café Maja - ny verksamhet där kvinnor möter kvinnor

Agora kvinnoverksamhet bjuder från och med hösten in till Café Maja som är en mötesplats där kvinnor möter kvinnor. Vi ser ett ökat behov av en plats som bara är ämnad för kvinnor. I vårt arbete möter vi kvinnor som på olika sätt åsidosätts och ett ökat behov av en plats där kvinnan får vara i centrum i alla frågor. 

Vi ses varje onsdag i Matteuskyrkan med fokus på gemenskap och fika. Varje träff kommer vi också ha olika aktiviteter som vi skapar tillsammans t.ex. samhällsinformation, chans till svenskaträning och hemliga gäster som delar med sig. 

// TID OCH PLATS //
Varje onsdag 11:00-13:00 (start 6 september)
Matteuskyrkan Majorna, Djurgårdsgatan 17
Närmsta spårvagnshållplats: Stigbergsliden eller Kaptensgatan

// VID FRÅGOR //
Har du frågor eller funderingar kring Café Maja, 
kontakta gärna Caroline Casco på:
031-712 13 88
caroline.casco@raddningsmissionen.se