Ett långsiktigt engagemang som gör skillnad

Göteborgs Räddningsmission hade inte varit någonting utan alla de volontärer och företagsvänner som år efter år stöttar oss med insatser. Dessa ideella krafter är ofta  betydelsefulla relationer för de människor som i möter i våra verksamheter. Rotary i Örgryte blev på många sätt en sådan avgörande faktor för några ungdomar som kommit ensamma till Sverige.  

Hösten 2015 blev Rotary i Örgryte sammanförda med ett av Göteborgs Räddningsmissions boende för ensamkommande flyktingbarn. Eldsjälarna Bertil Hultman, Thomas Olsson och Jonas Campanello har därefter tillsammans med 10 andra Rotary-medlemmar oförtröttligtbesökt boendet för att hjälpa och stötta ungdomarna med läxläsning och svenska. De har vid flertalet tillfällen bjudit ungdomarna på bowling och andra aktiviteter tillsammans med uppskattade restaurangbesök. Rotary har visat stort prov på kontinuitet och fasthet vilket inte är helt vanligt i dessa tider. Många av ungdomarna har känt sig svikna av den svenska migrationspolitiken, men Rotary-Örgryte har varit fast beslutna om att finnas vid ungdomarnas sida. Vecka efter vecka. Lärare har vid flertal tillfällen ringt till boendepersonal och undrat hur det kommer sig att ungdomarna på boendet lärt sig svenska så snabbt. Engagerade volontärer och personal har varit svaret. 

Under dessa år har Rotary även fått uppleva tre jular tillsammans med ungdomarna, och julklapparna har varit av det generösaste slaget: 8 nya cyklar, playstation 4, instrument, otaliga brädspel. Denna jul gav de tillsammans med företaget Scandinavian Travel bort 12 stycken Epic-resväskor till varje ungdom. En extra uppskattad present då ungdomarna är tvungna att flytta i februari eftersom boendet tvingas stänga på grund av politiska beslut. En ungdom uttryckte det såhär efter att ha tagit emot julklappen: ” Det är värdigare att flytta med en resväska än med en svart sopsäck.”

”För ungdomarna har Rotarys kontinuerliga insatser varit ovärderliga och skapat både hopp och många ljusglimtar i en annars osäker tillvaro. Vi vill säga ett stort tack till Rotary för deras engagemang!” 

Patti Hansén, verksamhetsansvarig Vasavåningen
Emil Mattson, direktor