Fadderverksamheten startar i Mölndal

Under Hösten 2017 startar Göteborgs Räddningsmission, i samverkan med Mölndals stad och Svenska Kyrkan i Mölndal, upp fadderverksamhet i Mölndal. Vi kommer att rekrytera och utbilda blivande faddrar och matcha ihop dem med ensamkommande ungdomar som bor på olika kommunala boenden i Mölndal. Tack vare projektmedel från Länsstyrelsen kan arbetet sätta igång nu i augusti.

För de ensamkommande ungdomar fadderverksamheten riktar sig till betyder det mycket att få en fadder. Att någon bryr sig om just mig lite extra, att jag är välkommen till ett svenskt hem, får del av ett nytt sammanhang och bidrar till nya steg på vägen mot integration i det svenska samhället. Allt detta ser vi hända i många av de fadderrelationer som redan är igång. Vi som jobbar med projektet längtar efter att få se många nya fadderrelationer utvecklas under året ser fram emot många härliga möten i ögonhöjd! 

Om fadderverksamheten

Göteborgs Räddningsmission har bedrivit fadderverksamhet sedan januari 2016. Verksamheten har sedan dess matchat 210 faddrar med ensamkommande ungdomar i Göteborgsregionen. Att vara fadder är ett helt ideellt uppdrag. Läs mer om verksamheten här:
http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/bli-fadder 

Vill du veta mer om fadderverksamheten eller om uppstarten i Mölndal, kontakta:

Karin Kylberg
karin.kylberg@raddningsmissionen.se