Forskarfrukost på Vetenskapsfestivalen

Vi är väldigt glada att få finnas med och arrangera en forskarfrukost i samverkan med Göteborgs Universitet på Vetenskapsfestivalen. Välkommen till en spännande morgon där vi tar upp viktiga och samhällsaktuella ämnen. 

Annika Lilja, universitets lektor i Didaktik, håller ett seminarium på temat ”Delaktighet ger tillit”. I Göteborg har sex av tio områden identifierats som särskilt utsatta. I flera av dessa områden finns skolor som kämpar. Många unga känner inte tillit till samhället. Kan lärarens lyssnande bygga tillit hos eleven? Finns det en existentiell dimension i samspelet mellan lärare och elev? 

// Tid och plats //
12 maj kl 8.00–9.00
Betlehemskyrkan, Vasagatan 26-30

// FRUKOST //
Frukostfralla och kaffe kan köpas för 30 kr från 7.30. För fullständig inbjudan se bifogad PDF!

// FACEBOOK //
Facebookevenemang för eventet hittar du här: https://www.facebook.com/events/1386744948030188/

Varmt välkomna till detta tillfälle!