Konferens om Bostad Först

I fredags avslutades den nationella konferensen om Bostad Först som Räddningsmissionen varit med och arrangerat tillsammans med Göteborgs Stadsmission och Social Resursförvaltning. Bostad Först är ett sätt att arbeta mot hemlöshet där det inte handlar om att först få ordning på ditt liv innan du får en bostad, utan att boende kan vara en start att få ordning på ditt liv.

Det viktigaste och det mest givande under de här dagarna har varit att höra de människor som själva lever eller har levt i hemlöshet, där några blivit hjälpta genom Bostad Först. När man lyssnar på de riktiga experterna på området, personer som själva har erfarenhet av hemlöshet, går det inte att tveka på att Bostad Först är en modell som fungerar. Kristina säger under panelsamtalet att det var när hon fick boende genom Bostad Först som hon hittade sig själv och kände sig lyssnad på.

Många lyfter fram styrkan i att man i Bostad Först inte bli utskriven direkt för att man har gjort ett misstag som att ha tagit ett återfall, utan att man får fler chanser. De som varit runt på andra typer av boenden med så kallade trappstegsmodellen är vana att ständigt misslyckas och halka ner till botten direkt. Som Jasmine säger i panelsamtalet, det tar sin tid att komma på fötter igen.

Dagarnas kanske klokaste inlägg som får sammanfatta konferensen kom från en man i publiken: ”Det som är väldigt viktigt, tycker jag, är att när man ser en människa med synliga brister och fel, att man ser på det som är bra och försöker få det och växa. Och inte hänger upp sig för mycket på det som inte har hunnit bli bra, utan som väntar på er hjälp för att bli bra.”

Vill du läsa mer om konferensen, läs vår dokumentation här.