Nio organisationer, 272 ensamkommande barn i IOP - Hur gick satsningen?

Under 2016 fick drygt 270 ensamkommande barn och unga mervärdesinsatser inom IOP (idéburet o entligt partnerskap) i Göteborg. För att ge ungdomarna bästa möjliga start i sin nya hemstad, gjordes tidigt en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och era av stadens idéburna organisationer. Avtalet, som var unikt i sitt slag i Sverige, innebar att de idéburna organisationerna skulle bidra med egna mervärden utifrån sina olika styrkor och resurser som exempelvis psykosocialt stöd, fadderfamiljer, fritids­ aktiviteter, utbildning, läxhjälp och praktikplatser.

Parterna som ingick i överenskommelsen var Social resursförvaltning i Göteborgs Stad, Bräcke diakoni, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Göteborgs Räddningsmission, Individuell Människohjälp, Karriär Kraft Service, Reningsborg, Rädda Barnen, Röda Korset samt Skyddsvärnet i Göteborg.

Utöver de mervärdesinsatser som organisationerna redan bidrog med under 2016, avsattes totalt 2.797.000 kronor för ytterligare insatser, där sex organisationer valdes ut för att täcka in så många mervärden som möjligt samt nå bästa möjliga framgång.  

Göteborgs Räddningsmission lyckades rekrytera ett stort antal svenska familjer, par och ensamstående till sin fadder­verksamhet för ensamkommande flyktingbarn. Totalt resulterade satsningen i 150 matchningar med barn från boenden inom IOP. I satsningen ingick nio utbildningstillfällen, nio upp­startskvällar och två fadderträffar. Därtill genomförde vi två telefonuppföljningar med faddrar samt två enkätutvärderingar bland ungdomarna. 

Vill du läsa mer om mervärdesinsatserna? Se den bifogade årsredovisningen.