Ny verksamhet möter barn utan bostad

500 barn i Göteborgs stad saknar en egen bostad. I väntan på eget boende bor barnen och deras familjer i tillfälliga boendelösningar. Tanken är att man inom tre månader ska få ett eget boende, men för de flesta tar det längre tid än så. Ibland flera år. Familjerna har egentligen ingen annan problematik än att de hamnat utanför den svårtillgängliga bostadsmarknaden.

Inom ramen för ett IOP, som vi på Göteborgs Räddningsmission har tillsammans med Göteborgs stad, anordnas verksamhet för barnen. Vi möter dem, leker, tävlar, pysslar och läser läxor. Vi träffar också föräldrar och kan vara ett stöd i samhällsguidning på olika sätt.

Har du frågor kring verksamheten, eller vill du vara med som volontär, kontakta:

Linn Jonsson
031-712 1236
linn.jonsson@raddningsmissionen.se