Nytt läxhjälpsprojekt ger fler barn möjlighet att uppnå behörighet

Räddningsmissionen vill att barn i Göteborg, oavsett i vilken stadsdel man växer upp, ska ha samma möjlighet att lyckas med sin skolgång! Sjumilaskolan har länge stått för svarta rubriker. I våras hade knappt en tredjedel av niorna godkända betyg i alla ämnen. Som ett första steg i vårt arbete att skapa bättre förutsättningar i särskilt utsatta områden med skolan som nav finns vi från och med hösten med i satsningen ”Skola i Centrum”. Räddningsmissionen kommer finnas med och erbjuder läxhjälpsstöd med våra fantastiska volontärer på Sjumilaskolan i Biskopsgården. 

MER OM SKOLA I CENTRUM 
Skola i Centrum är en ny satsning av Göteborgs Stad på Sjumilaskolan med syfte till att öka elevers möjligheter att utveckla sitt lärande och nå en god måluppfyllelse. Skolan i Centrum är en frivillig förlängning av skoldagen med aktiviteter riktade till skolans elever. Till exempel erbjuds simundervisning så att eleverna kan nå målen i idrott. Läs mer här: bit.ly/2f6hPf8 

LÄS MER OM VÅRT ARBETE I UTSATTA OMRÅDEN
Göteborgs Räddningsmission är en barnrättsorganisation och vill finnas med och vända den negativa trenden och är övertygade om att vi gör det bäst tillsammans. Därför skapar vi projekt i närområdet i samverkan med andra och utvecklar idéer om hur vi kan arbeta för att stödja Göteborgs mest utsatta områden med skolan som nav. http://www.raddningsmissionen.se/verksamhet/stod-till-skolor-i-utsatta-o...

RELEVANTA ARTIKLAR
http://www.gp.se/nyheter/göteborg/unik-skolsatsning-i-biskopsgården-1.4602037
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sjumilaskolans-rektor-vi-hade-bara-ett-val-att-vanda-detta?cmpid=del%3Afb%3A20170907%3Asjumilaskolans-rektor-vi-hade-bara-ett-val-att-vanda-detta%3Anyh%3Alp 

KONTAKT 
Sandra Stene sandra.stene@raddningsmissionen.se