Renovering av cafét på Vasagatan

Mellan den 19 februari-19 mars pågår en renovering på vårt Café för hemlösa på Vasagatan 14. Tack vare Wallenstam AB har vi fått möjlighet att renovera köket samt dusch- och tvättutrymmen för att man ska kunna sköta sin dagliga hygien. I dagsläget serverar vi ca 600 frukostar i veckan till personer som inte har mat för dagen. För att kunna fortsätta med detta behöver vi upprusta och anpassa köket. 

// NY ADRESS FÖR FRUKOST UNDER RENOVERINGEN //
Under renoveringen, 19 februari-19 mars, flyttas frukostverksamheten till Betlehemskyrkan, Vasagatan 26–30, Göteborg 

// ÖPPETTIDER I BETLEHEMSKYRKAN // 
Måndag 8:45-11:00
Tisdag 8:45-11:00
Onsdag 8:45-11:00
Fredag 8:45-11:00