Sprid och underteckna juluppropet!

Idag startar Sveriges alla kyrkor en namninsamling – för en humanare migrationspolitik. Nu handlar det inte i första hand om asylpolitik. För det är bara att erkänna, vi tycker och tänker olika där. Vissa av oss vill öppna gränserna mer, andra mindre.

Men nu handlar det inte om det, åtminstone inte i första hand. Det handlar om barn och ungdomar som etablerat sig i Sverige. Som flydde krigs- och oroshärdar i Mellanöstern. Som riskerade sina liv på farliga flyktvägar. Som i Sverige fick ett hem och en tillflykt. Som tragglade svenska verb i skolan, som tog sina första simtag i småländska sjöar, som letade Pokemons bland statyer och kyrkor. Som i Sverige mötte människor med stora hjärtan och mycket engagemang. Boendepersonal, lärare, familjehem, faddrar, gode män, fotbollstränare – vi är många (tiotusentals? hundratusentals?) som på olika sätt ställde upp för att ge dessa barn och ungdomar ett hem och en tillflykt. Det handlar om just de barnen.

Vi klarar inte att ta emot hela världen, men vi klarar att ta emot dessa barn och ungdomar. Och vi har redan tagit emot dem, låt oss hålla fast vid det. Vi har vi fortfarande chansen att vända deras öde.

Idag startar Sveriges alla kyrkor en namninsamling för att stå upp för dessa barn och ungdomar:
Genom att underteckna uppmanar du regeringen att:
• ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
• ge alla som beviljas asyl rätt till familjeliv
• undanröja praktiska hinder för familjeåterförening.

Vi vädjar till dig att underteckna och sprida. En generös hållning är den bästa julklapp vi kan ge både dessa ungdomar och oss själva.

/Joakim Hagerius, ordförande Göteborgs Räddningsmission, ordförande Göteborgs kristna råd
Emil Mattsson, direktor Göteborgs Räddningsmission