Still my crime, not my sentence

2,1 miljoner barn i Europa har en förälder i fängelse. Idag inleds den stora europeiska kampanjen "Not my crime still my sentence". Den uppmärksammar situationen för barn med frihetsberövad familjemedlem i hela Europa och lyfter fram deras rättigheter.

Kampanjen har två fokusområden:
1) Förbättra situationen vid barns besök på anstalter och häkte.
2) Nå ut till alla barn i skolan för att informera om att det finns stöd att få.

Pressrelease för kampanjen hittar du här:
http://childrenofprisonerseurope.wildapricot.org/resources/Pictures/COPE...

Vi är stolta på Räddningsmissionen att ha en verksamhet som vänder sig till just de 30 000 barn i Sverige som har en nära anhörig i fängelse. Solrosen Göteborgs Räddningsmission ger stöd genom bl.a. samtal och hjälper barn att sätta ord på sina känslor.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med barn som har en förälder i fängelse?

Kontakta:
Line Fuchs, verksamhetsledare Solrosen
line.fuchs@raddningsmissionen.se
0739-01 41 47