Projekt

Några av våra verksamheter drivs i projektform. Här är en presentation av tre just nu pågående projekt inom Götebrogs Räddningsmission.

"Barn på anstalt"

Inom Solrosen arbetar vi med ett Arvsfondsprojekt; ”Att stärka kontakten mellan barn och frihetsberövad förälder, samt att skapa god boendemiljö för barn på anstalt”. Projektet ger oss chansen att påverka och vara delaktiga i hur Kriminalvården skulle kunna utveckla en metod och modell för hur en familjepedagogs arbete med fokus på barn och föräldraskap kan utformas i den dagliga verksamheten på en anstalt.
Utgångspunkten för projektet är Barnkonventionen för barnets bästa. På sikt drömmer vi om att utveckla Solrosens verksamhet till att göra ännu större skillnad för barn och ungdomar med en frihetsberövad nära familjemedlem.

"Karibu"

2013 skapade vi inom Barn och unga ett nytt projekt, Karibu, som är en musik och kulturverksamhet i Bergsjön.
Karibu drivs i samverkan med Bergsjöns församling.
Verksamhetens mål är att barn mellan 12 och 15 år ska få pröva på och utvecklas inom sång, dans, musikinstrument eller annat musikskapande.

Under 2013 har ca 50 barn provat på några gånger och av dem har 25 barn kommit regelbundet varje vecka. Många av de barn som kommer är nyanlända till Sverige. Musiken och kulturen ger dem lustfyllda och viktiga ingångar till sin nya hemstad. Några av barnen har satsat hårt på att lära sig så mycket som möjligt medan andra kommer mer för att finna en god gemenskap. För alla har Karibu blivit en varm och viktig mötesplats med gemenskap och trygghet.

"Oasen - friskvård för hemlösa"

Göteborgs Räddningsmission anordnar en mängd olika aktiviteter som i första hand riktar sig till människor som lever i hemlöshet/utanförskap. Tanken är att de genom att delta ska få en längtan att förändra sitt liv, men också möjlighet att få träffa människor som kommit ur sitt eget missbruk. Vi vill hitta det som är positivt i en människas liv istället för att fokusera på det som inte fungerar. Bland annat anordnar vi segelturer varje vår och sommar med vår segelbåt. Man går till Valhalla varje vecka för att bada och simma. Personalen på Café Vasa går också en gång i månaden på bio med de gäster som vill. Det rör sig om ett 15-tal personer varje gång. På sommaren anordnar vi också läger för hemlösa; Kanske deras enda möjlighet under året till ”semester” och miljöombyte från en tuff vardag.