Din Nästa

Tidningen Din Nästa berättar om människor och möten i Göteborgs Räddningsmission, håller ett kritiskt öga på sociala frågor och berättar om hur gåvor som skänks till Räddningsmissionen kommer till användning.

Som gåvogivare får du Din Nästa hem i brevlådan. Hjälp oss gärna sprida tidningen till fler läsare. Genom att sprida Din Nästa hjälper du oss att berätta för fler om de hjälpsökande vi möter och deras situation. Din Nästa kommer ut i mars, maj/juni, september och november.

Har du idéer och tankar kring innehållet i tidningen? Eller vill du ha fler exemplar att sprida bland arbetskamrater, vänner och grannar? Maila till Joachim Lundell, joachim.lundell@raddningsmissionen.se

..................................................................................................................................................... 

Din Nästa, juni 2018
Tema: Barn

Temanummer om barn, för barn – och av barn. Vår knatteredaktion har gjort hela detta nummer och tar upp olika frågor om utsatta barn i Göteborg. Hemlöshet, flyktingar, barnkonventionen och skolan är några av ämnena som du kan läs om här.

• Intervju med Soffan - Göteborgs mäktigaste politiker
• Barnkonventionen, vad är det?
• Röster om skolan

Läs tidningen här! 

..................................................................................................................................................... 

Din Nästa, mars 2018
Tema: Utsatta EU-medborgare

I den här numret har vi besökt Familjecentret som Räddningsmissionen driver tillsammans med Betlehemskyrkan. Vi svarar också på vanliga frågor kring utsatta EU-medborgare och tiggeri. 

• Rotary Örgryte - global organisation med lokalt engagemang
• E-skolan, nytt projekt för digital utbildning 
• Gemenskap är grejen

Läs tidningen här!

 ..................................................................................................................................................... 

Din Nästa, november 2017
Tema: Hemlöshet

Vårt extratjocka julnummer! Temat är hemlöshet och vi har ställt ett antal frågor kring detta till både människor i hemlöshet och till vår hemlöshetsstrateg Annika Ström Öberg. 

• Gert Fylking om sitt sociala engagemang
• Företagsfrukost på Räddningsmissionen
• Läxhjälpsprojekt på Sjumilaskolan

Läs tidningen här!

..................................................................................................................................................... 

Din Nästa, september 2017
Tema: Utsatta kvinnor och gatukyrkan

Vi pratar prostitution med Caroline, Annica Marcus, som dagligen möter kvinnor som fastnat i sexhandel. Om kvinnorna som säljer, om männen som köper, men om också om det faktum att prostitution finns överhuvudtaget. 

• Möt Michael - diakonassistent på Räddningsmissionen
• Soppmässan på sommarutflykt
• Så mycket pengar samlades in under Fiskebäcksloppet

Läs tidningen här!

......................................................................................................................................................

Din Nästa, Juni 2017
Tema: Barn och bostad först

Det finns nästan tusen akut hemlösa i Göteborg. När kommunen och Räddningsmissionen jobbar tillsammans kan de hjälpa fler till ett värdigt liv. Första steget på vägen tillbaka in i samhället är en bostad. Dessutom:

• Frejs revisionsbyrå - nya volontärer i caféet
• Solrosen: låttexter sätter ord på svåra känslor
• Åtta principer för barns rätt

Läs tidningen här!

......................................................................................................................................................

Din Nästa, Februari 2017
Tema: Socialt engagemang

Smyrna kyrkans sociala engagemang förändrade församlingen radikalt. Vad händer i en kyrka när världens oro bokstavlingen knackar på dörren? Dessutom:

• Nätverket #vistårinteut 
• Gud mitt i skiten
• Konferensrapport: Handelsvara människa

Läs tidningen här!

 ......................................................................................................................................................

Din Nästa, September 2016
Tema: Människohandel & prostitution

Finns det prostitution i Göteborg? Det är inte alltid i det synliga som nöden är som störst. I det tysta finns det så många utsattheter som sällan når de sociala medieflödena: Kvinnor som är offer för mäns våld eller för den växande människohandeln och prostitutionen. I detta nummer av din nästa kan du läsa mer om:

• Samarbete kan bryta prostitution
• Nytt projekt: Rättvis teater
• Fadderverksamheten för ensamkommande barn

Läs tidningen här!

 ......................................................................................................................................................

Din Nästa, Juni 2016
Tema: Barn & Unga

Om det är ett budskap vi skulle vilja skicka iväg till Göteborgs och världens alla beslutsfattare så är det detta: prioritera barnen!  I detta nummer av din nästa kan du bland annat läsa mer om:

• Vår nya familjehemsverksamhet
• Öppna förskolan för barn till utsatta EU-medborgare
• Solrosen - stöd till barn som har förälder i fängelse

Läs tidningen här!