Arbete bland utsatta kvinnor

Agora kvinnoverksamhet är Göteborgs Räddningsmissions arbete med frågor som relaterar till kvinnor. Arbetet stöttar kvinnor i olika former av utsatthet. Fokus är på mäns våld mot kvinnor såsom människohandel och prostitution, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Utsatthet relaterar även till kvinnlig könsstympning och barnäktenskap.

 

Vi finns för de kvinnor som är i riskzonen för att utnyttjas sexuellt, som utnyttjats i prostitution, pornografi, sålt sexuella tjänster eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

Vi erbjuder ett skalskyddat akutboende för kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi, sålt sexuella tjänster eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

Göteborgs Räddningsmission bjuder en dag i veckan in till Café Maja som är en mötesplats där kvinnor möter kvinnor. Vi ses varje vecka i Matteuskyrkan med fokus på gemenskap och fika.