Arbetsträning

Projektet "Folk i arbete"s huvudsyfte är att erbjuda arbete till personer som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det kan exempelvis röra sig om nyanlända i etableringsfasen, personer som uppbär långvarigt försörjningsstöd eller unga vuxna.

Vackert belägna Björlanda Prästgård erbjuder platser i lantlig miljö med gångavstånd till havet! Här har vi platser för arbetsträning av olika slag.