Barn och Familj

För dig som är barn eller tonåring och har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem i häkte, fängelse eller i kontakt med frivården. Du som är förälder eller anhörig är också välkommen.

Karibu är en mötesplats för barn kring musik och kultur i Bergsjön. Verksamheten är ett gemensamt projekt mellan Göteborgs räddningsmission och Svenska kyrkan i Bergsjön.

Vår egen studio och musikskola. Rytmen, dansen, sången och musiken får oss att öppna upp för de goda krafter som alltför ofta får leva inlåsta.

500 barn i Göteborgs stad saknar en egen bostad. I väntan på eget boende bor barnen och deras familjer i tillfälliga boendelösningar.

Barnrättsäventyret gör FN:s barnkonvention tydlig. Ta med skolklassen på en heldag med roliga och pedagogiska lekar där barnen får lära sig om sina och andra barns rättigheter.

Fadder är ett volontärt uppdrag utan ekonomisk ersättning. Uppdraget vänder sig till ensamkommande ungdomar mellan 14-18 år som bor på ett boende med personal.

Här hittar du mer information kring vår familjehemsverksamhet. Här finns information till dig som vill engagera dig som familjehem samt till socialtjänsten som placerar.

Vårt familjecenter finns i Betlehemskyrkan i Göteborg. Här möter vi barn, unga och familjer som inte har tillgång till de offentliga sociala trygghetssystemen.

Barn i Göteborg har inte samma möjligheter att lyckas med sin skolgång. Därför skapar vi projekt i närområdet i samverkan med andra och utvecklar idéer om hur vi kan arbeta för att stödja Göteborgs socio-ekonomiskt utsatta områden med skolan som nav.

Öppet Hus är en mötesplats på torsdagar dit du kan komma som vuxen, ungdom eller familj. Det är en plats för möten, samtal, språkträning, aktiviteter, fika och där du också kan lära dig något nytt! Du kan komma hit en stund eller stanna hela kvällen!