Barnrättsäventyret

Barnrättsäventyret är en utbildningssatsning för barn som sker i samarbete med Erikshjälpen. Klicka här för att komma vidare till deras hemsida.

Barnrättsäventyret på turné – boka här
Hösten 2018 finns det möjlighet för alla skolor i Västra Götalands-regionen att boka ett Barnrättsäventyr för sina elevgrupper. Då kommer Barnrättsäventyret till eleverna och bygger upp en utbildningsdag i närheten av skolan.

I samarbete med Göteborgs Räddningsmission ordnar Erikshjälpen lägerdagar där barn i mellanstadieålder får lära sig mer om barns rättigheter och om barnkonventionen. Barnrättsäventyret är upplevelsebaserat, fysiskt aktivt och till stor del utomhus. Det blir samarbetsövningar, diskussioner och musikproduktion. Inför och efter utbildningsdagen får eleverna också besök i klassrummet av medarbetare från Barnrättsäventyret.

 

Flyer om Barnrättsäventyret på turné.

Projektägare