Detta är Solrosen

På Solrosen får barn, unga och vuxna sätta ord på vad de tänker och känner om att en familjemedlem är frihetsberövad. Här får man ställa frågor och prata om sådant man funderar på. I Sverige finns det ca 30 000 barn som har en förälder som är aktuell inom kriminalvården, så du och din familj är inte ensam.

Solrosen erbjuder:

  • Individuella kris- och stödsamtal för barn, ungdomar och vuxna
  • Stödgrupper och tematräffar för barn och vuxna
  • Mötesplats Solrosen (Öppet hus)
  • Läger för barn och familjer
  • Utflykter och lovaktiviteter
  • Musik och skapande verksamhet
  • Följeslagarverksamhet

Att komma till Solrosen kostar ingenting och allt deltagande är frivilligt. Vi har tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte berättar för andra vad du har sagt här. Utöver detta arbetar Solrosen också med kunskapsspridning och opinionsbildning, genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar och workshops. På Solrosen arbetar vi utifrån FN:s Barnkonvention med utgångspunkt i artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Om du har frågor kan du ringa eller mejla oss. Du kan vara anonym.

 Vill du veta mer om vad vi gör kan du följa oss på Facebook: facebook.com/solrosensverksamhet

______________________________________________________

Samarbetspartner