Detta gör vi

Läs mer om våra boendeverksamheter för människor som lever i utsatthet och andra svåra livssituationer.

Vi finns för de kvinnor som är i riskzonen för att utnyttjas sexuellt, som utnyttjats i prostitution, pornografi, sålt sexuella tjänster eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

Ett centralt beläget gruppboende för människor med psykiska funktionshinder. Vi erbjuder åtta egna lägenheter i hemlik miljö med gemenskap, aktiviteter, delaktighet och stöd i vardagen. Vi har personal dygnet runt.

Vårt arbete skapar möjlighet till ett bättre liv för hemlösa i Göteborg. Vi jobbar både akut och med långvariga relationer för en bestående förändring.

Här kan du läsa mer om de verksamheter vi bedriver bland barn och unga hos Göteborgs Räddningsmission

För dig som är barn eller tonåring och har eller har haft en förälder eller en annan familjemedlem i häkte, fängelse eller i kontakt med frivården. Du som är förälder eller anhörig är också välkommen.

Fattigdomsbekämpning tar tid. Det är en insikt man behöver ha när man arbetar med personer som befinner sig utanför välfärdssystemen. På Räddningsmissionen jobbar vi med akuta insatser och har samtidigt ett långsiktigt perspektiv på social förändring.

Göteborgs Räddningsmission driver boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Vi tar emot ungdomar som anvisas till Göteborgs stad i avtal med migrationsverket. Verksamheten bedrivs i ett så kallat IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap.

Några dagar i veckan finns Räddningsmissionens diakon på plats för andakt och samtal i Caféet på Vasagatan 14. Vi arrangerar också soppmässor två gånger i veckan tillsammans med lokala församlingar.

Vi fixar maten till festen, födelsedagen, dopet, studenten, mötet eller konferensen. Vår catering är extra god, eftersom allt överskott går till vårt arbete med utsatta människor.