För dig som är barn eller ungdom

Vi som arbetar på Solrosen vet att det är svårt för många barn att ha en familjemedlem i fängelse. Det kan vara en pappa eller en mamma, men det kan också vara ett syskon eller en annan nära släkting. Vid ditt första besök berättar vi om vilken typ av stöd du kan få här på Solrosen. Sedan kan du fundera kring om du vill fortsätta att komma hit fler gånger. Det är du själv som bestämmer, allt stöd här på Solrosen är frivilligt.

Individuella samtal

Många av barnen och ungdomarna som kommer till Solrosen väljer att gå på enskilda samtal. Då träffar du en av oss som arbetar här. Ett samtal innebär att vi sätter ord på det som händer i ens liv just nu, och hur det känns. Ibland kan det vara lättare att berätta genom att måla, rita eller genom någon annan typ av övning. Detta kan hjälpa dig att bearbeta och förstå vad du går igenom.  I samtalen kan du också få svar på frågor kring hur det kan se ut och vara på ett häkte och en anstalt.

 

Gruppträffar

Solrosen har även gruppträffar där du kan träffa andra barn eller ungdomar i din egen ålder. På varje träff diskuterar vi olika ämnen. Vi pratar bland annat om känslor, hur ett besök på fängelse kan gå till och om dina rättigheter som barn. Träffarna kan vara en hjälp för dig att se att du inte är ensam om din situation. Våra grupper består av två ledare och cirka sex barn. Vi träffas en gång i veckan, 8-12 gånger. Självklart fikar vi tillsammans!

Musikverkstad

Är du musikintresserad finns det möjlighet att jobba med text och musik på Solrosen. Du kanske vill sjunga och/eller skriva dina egna texter? Ibland är det lättare att skriva om hur man känner när mamma eller pappa är i fängelse, än att prata om det. Vi har under årens lopp spelat in flera skivor med barns och vuxnas musik och texter, det finns med andra ord möjligheter till inspelning. 

Aktiviteter

På lov och helger träffas vi ibland och gör något tillsammans. Det kan vara en utflykt, läger eller någon skapande aktivitet. Varje år har vi en välbesökt julfest för barn och vuxna som samlar ca 100 personer.

Vill du veta mer om hur kriminalvården fungerar gå in på:

https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/till-barn-och-unga/