För dig som är vuxen

När en familjemedlem frihetsberövas kan familjen hamna i kris och barn och vuxna kan känna skuld och skam för det som hänt. Då kan det vara skönt att vända sig till någon för att få stöd och svar på frågor som dyker upp. Tillsammans kan vi fånga upp hur du och ditt barn mår och vad ni behöver.

Samtalsstöd individuellt och i grupp

Solrosen erbjuder dig som anhörig samtal och/eller deltagande i grupp. Vi diskuterar er situation, föräldrarollen, barns känslor och tankar samt frihetsberövandet och kriminalvården.

Mötesplats Solrosen

Tisdagar jämna veckor mellan 16:30-19:00 är du och din familj välkomna till Solrosen. Det bjuds på mat, vi har skapande aktiviteter, spelar spel och musik. Någon gång kanske vi ser på film eller arbetar utifrån ett särskilt tema. Men framförallt är mötesplatsen till för att familjer, både barn och vuxna, ska kunna möta andra som är i liknande situation.

Läger

Vi har läger för barn, unga och för familjer, 1-2 gånger/år. Solrosens läger kan innehålla olika typer av skapande aktiviteter såsom; musik, skrivar-verkstad, teater etc. Vi leker, sportar, grillar, badar, umgås och äter god mat.

Umgänge mellan barn och förälder

Vi på Solrosen träffar ibland barn som av olika anledningar inte kan eller vill besöka föräldern på fängelset. Solrosen kan då fungera som en mötesplats där barn kan träffa sin frihetsberövade förälder. En förutsättning för att ett möte ska ske är att det är barnets önskan, att barnets bästa har beaktats och att inga andra hinder föreligger. 

Följeslagare

Vi som arbetar på Solrosen kan följa barn till häkte och anstalt för att besöka den intagna föräldern. Detta sker i särskilda fall om det inte finns någon vuxen som kan medverka vid besök. Vår utgångspunkt är barnens rätt att ha en relation och direktkontakt med båda sina föräldrar, utom då det strider mot barnens bästa.

Andra aktiviteter

Flera gånger per år anordnar vi på Solrosen aktiviteter för barn och vuxna. Vi gör utflykter och varje år har vi en stor julfest som samlar många barn och vuxna.

Önskar du information om hur kriminalvården fungerar gå in på:

https://www.kriminalvarden.se/for-familj-och-vanner/till-barn-och-unga/