Ensamkommande flyktingbarn

Göteborgs Räddningsmission driver boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar. Vi tar emot ungdomar som anvisas till Göteborgs stad i avtal med migrationsverket. Verksamheten bedrivs i ett så kallat IOP - Idéburet Offentligt Partnerskap.

 

Kamratgården är ett boende för ensamkommande ungdomar i åldern 14-20 år, som söker asyl i Sverige. Kamratgården startade i november 2015, boendet har 18 platser.

Fadder är ett volontärt uppdrag utan ekonomisk ersättning. Uppdraget vänder sig till ensamkommande ungdomar mellan 14-18 år som bor på ett boende med personal.

I samma trappuppgång som Vasavåningen driver vi ett stödboende med plats för två ungdomar. Stödboendet riktar sig primärt till placerade ungdomar på Vasavåningen som kommit längre i sin utveckling mot ett självständigare liv.

Lisagården är ett boende för ensamkommande ungdomar mellan 14-21 år som söker asyl i Sverige. Vi har 13 platser och boendet är bemannat dygnet runt.

Här hittar du mer information kring vår familjehemsverksamhet. Här finns information till dig som vill engagera dig som familjehem samt till socialtjänsten som placerar.