För dig som i din profession möter målgruppen

Många som möter Solrosens målgrupp i sitt yrke har frågor kring familjernas situation. Du som exempelvis arbetar inom skola, socialtjänst och kriminalvård och vill ha råd och vägledning på vilket sätt du kan stödja familjen, är välkommen att vända dig till Solrosen.

Kriminalvården

Solrosen har lång erfarenhet av att samverka med Kriminalvården kring frågor rörande föräldraskap och barnperspektiv. Vi bedriver regelbundet uppsökande verksamhet på anstalter och häkten i Göteborg med omnejd. Solrosen har kontakt med Barnombuden på anstalterna och häktena i Göteborgs närområde, för att gemensamt kunna stötta barnens familjer. Om du är Barnombud utanför Göteborg och vill veta mer om hur vi kan samarbeta, så är du välkommen att höra av dig.

Följeslagarverksamhet

Solrosens personal medverkar som följeslagare åt barn som har en förälder eller annan familjemedlem i häkte eller på anstalt.
Vi vet att en del barn, av olika anledningar, inte kan besöka sin mamma eller pappa. Syftet med Solrosens följeslagarverksamhet är att barnet/barnen ska ges möjlighet att träffa den familjemedlem som är frihetsberövad. Förutsättningen för att vi ska åta oss uppdraget som följeslagare är att det finns en önskan från barnet/barnen och deras vårdnadshavare, och att besöket sker på frivilliga grunder. Inför uppdraget gör vi en ingående bedömning av att barnets bästa är i främsta rummet.  

Skola, barnomsorg och socialtjänst

Solrosen stöttar personal inom skola, barnomsorg och socialtjänst i frågor som rör dessa familjer genom informationsträffar samt vägledning. Finns det frågor ni vill lyfta på er arbetsplats får ni gärna höra av er.

Vi kommer gärna till er skola för information och samtal om hur det kan vara för barn som har en frihetsberövad förälder/nära anhörig. Vi formar vårt upplägg utifrån de behov/önskemål som finns på skolan/i klassen. Exempel på det vi kan erbjuda är: Workshops i klasser och Information till skolpersonal. Hör  av dig om du vill veta mer!

Föreläsningar

Vi åtar oss ofta och gärna uppdrag som föreläsare och är vana vid att möta stora grupper. Hör av dig om du har önskemål om speciellt utformade föreläsningar.

Studiebesök

Välkommen att boka in ett studiebesök i våra lokaler för att få information om Solrosens verksamhet. Finns önskemål om att vi istället besöker er arbetsplats så gör vi gärna det. 

Nedladdningsbar information som PDF