Kurs i svenska

Inom projektet Po Drom hålls språkkurs en gång i veckan, på måndagar mellan 10:00 och 12:00 i Betlehemskyrkan. Kursen vänder sig till alla EU-medborgare och arrangeras tillsammans med Gatutidningen Faktum. Kursen finns för att ge grundläggande kunskaper i det svenska språket. Syftet med undervisningen är delaktighet och inkludering, språkkunskaper är ett sätt att stärka egenmakt hos deltagarna och ge verktyg för ett aktivt deltagande i samhället. Undervisningen sker på enkel svenska, det finns kursledare på plats som talar, rumänska, bulgariska och romani. Kursen utformas efter deltagarnas önskemål och det talade vardagliga språket är i fokus..

Kurs i svenska:

Måndag 10-12

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss! 
Daniel Åman
daniel.aman@raddningsmissionen.se