Om fadder

Fadderverksamhet för ensamkommande ungdomar

Göteborgs Räddningsmission bedriver fadderverksamhet i Göteborgsområdet, Uddevalla/Ljungskile och Mölndal. I Uddevalla och i Mölndal sker arbetet i samverkan med kommunen. Vi söker kontinuerligt faddrar och behovet är fortsatt stort, trots att det inte längre kommer så många nya ensamkommande ungdomar till Sverige. Din ansökan om fadderskap är därför varmt välkommen! 

 

Varför fadder?

Göteborgs Räddningsmission har mött ensamkommande ungdomar sedan 2011. I vårt arbete har vi många gånger frågat ungdomarna vad de saknar och hur vi kan stötta dem på ett ännu bättre sätt, och gång på gång har svaret varit: vi vill lära känna svenskar! Att få möjlighet att prata svenska och samtidigt få en inblick i hur det kan se ut i ett svenskt hem - kanske käka popcorn och hänga i soffan en vanlig fredagkväll - är därför viktiga poänger med vår fadderverksamhet. Dessutom tror vi att fadderskapet kan bli betydelsefullt för framtiden genom de nya erfarenheter och sociala nätverk det medför.

 

Relation, inte prestation!

Att vara fadder innebär att ha en relation, det är inte mer komplicerat än så. För att lära känna varandra tror vi att man behöver träffas minst en gång i månaden. Hemmet är en viktig plats i fadderskapet, därför vill vi gärna att alla eventuella familjemedlemmar har ett intresse för fadderskapet. Som fadder har du inget ansvar för juridiska eller ekonomiska processer kring barnet, utan är helt enkelt en social kontakt som erbjuder ungdomen omsorg, nya kontaktytor och erfarenhet av ett hem. Fadderskapet är ett volontärt uppdrag utan ekonomisk ersättning.

 

Vem kan bli fadder?

Alla som fyllt 18 år kan ansöka om att bli fadder, oavsett om du är ensamstående eller har relation och familj, är student eller pensionär eller mitt emellan. Vi är noggranna när vi matchar faddrar med ungdomar och alla beslut sker utifrån ungdomarnas intressen.

 

Vem blir jag fadder för? 

Vår fadderverksamhet finns till för ensamkommande ungdomar som bor på någon form av boende, HVB-hem eller stödboende. Ungdomarna som deltar i fadderverksamheten är 14-21 år gamla och har varit i Sverige i minst 6 månader. Alla ungdomar som finns i vår verksamhet har själva aktivt ansökt om en fadder.

 

Såhär går det till att bli fadder

Ansök via formuläret på vår hemsida. När vi tagit emot din ansökan blir du kallad till intervju dit du tar med utdrag ur belastningsregister och kontaktuppgifter till en referens. Efter intervjun bjuds blivande faddrar till en introduktionskväll om uppdraget. Sedan är du redo för att bli fadder! När vi hittat en bra matchning blir du inbjuden till en uppstartskväll där faddrar och ungdomar träffas tillsammans och fikar, leker och bestämmer en första träff på egen hand. Under ditt fadderskap får du möjlighet till utbildning och uppföljning av vårt fadderteam.

 

 KLICKA  HÄR FÖR ATT ANSÖKA!

 

För mera information, kontakta fadderteamet:

Sara Odén: 0721-454219 - Göteborg

Karin Kylberg: 0739-01 41 81 - Mölndal

Emma Sandwall: 0721-45 42 14 - Uddevalla

fadder@raddningsmissionen.se

 

Läs mer om fadderverksamheten:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6646859

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=6448469

http://www.dagen.se/unikt-partnerskap-for-att-ge-flyktingbarn-trygghet-1.736920

http://www.goteborgsfria.se/artikel/122384