Räknar dagar

Filmen "Räknar dagar räknar år" är en animerad dokumentär som bygger på barn till frihetsberövades egna berättelser och synliggör många av de frågor som dessa barn brottas med dagligen.
Filmen som hade premiär på Göteborgs filmfestival är regisserad av Monne Lindström och producerad av Kristina Meiton och Cristina Schadewitz. Solrosen har ända sedan filmprojektet startade varit en ovärderlig bollplank under arbetets gång och förmedlat kontakten med barnen som medverkar i filmen.

I Sverige idag , finns 30 000 barn som har en förälder som är aktuell inom kriminalvården. Många av dessa barn känner sig straffade för ett brott som de inte begått.
Många tror också att de är ensamma om sin situation då det nästan aldrig är någon som pratar om detta.

Vi har gjort en animerad dokumentärfilm där några av dessa barn berättar sina historier, som alla är olika men som har några saker gemensamt. De flesta innehåller känslor av skam, hemligheter, längtan och ilska. De är historier om barn som tar på sig ett större ansvar än vad de mogna för, som ställer väldigt höga krav på sig själva och som ofta tror att de själva har gjort något fel. Vår film vill visa på barnens förmåga att "göra det bästa " av svåra situationer och hur de hittar positiva krafter inom sig själva. Filmens främsta uppgift är att förmedla till barn och föräldrar i liknande situation att de inte är ensamma om sina upplevelser och känslor. Samtidigt vill vi lyfta fram det som förenar snarare än det som skiljer dessa familjer från andra. Det är viktigt att barn ska kunna känna igen sig och identifiera sig med barnen i filmen, och det är viktigt att vuxna ser barnens perspektiv.

Ett stort tack till barnen och deras familjer som bidragit med personliga berättelser och gett oss möjlighet att göra denna film.

Monne Lindström                    Kristina Meiton                         Cristina Schadewitz
Regissör                                     Producent                                   Producent

 

Om du vill veta mer om filmen gå in på:

www.raknardagar.se