Station Nord

Station Nord är ett härbärge för personer som inte ges och får tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Härbärget erbjuder 30 platser för vuxna och platserna bokas på förhand. Många saknar boende i Göteborg och de som inte ges tillgång till de sociala välfärdssystemen tvingas ofta sova ute och härbärget ska ge möjlighet att komma in för värme och sömn. Verksamheten är öppet 20.30-08.00 varje natt. 

Finansiering och samverkan

Verksamheten sker i partnerskap (IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap) med Social Resursförvaltning som finansierar härbärget.

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att ta kontakt med oss! 
Ulrika Falk, ulrika.falk@raddningsmissionen.se
Christina Jädergren-Johansson, christina.jadergren-johansson@raddningsmissionen.se