Stöd till skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden

Barn i Göteborg har inte samma möjligheter att lyckas med sin skolgång. Varannan elev uppnår inte behörighet att söka till yrkesförberedande program på gymnasiet i utsatta områden. Därför skapar vi projekt i närområdet i samverkan med andra och utvecklar idéer om hur vi kan arbeta för att stödja Göteborgs socio-ekonomiskt utsatta områden med skolan som nav.

 

Vi söker volontärer och företagsvänner för att kunna utveckla arbetet lokalt i Göteborg.

Det finns 23 särskilt utsatta områden i Sverige, och sju av dem ligger i Göteborg. Varannan elev i ett utsatt område uppnår inte behörighet att söka till yrkesförberedande program på gymnasiet.

Vi har inlett ett samarbete med Skola i centrum på Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården kring läxhjälp. Sjumilaskolan är en F – 9 skola med cirka 500 elever och vi erbjuder läxhjälp varje onsdag 15:00-17:00 till eleverna på mellanstadiet.