Stöd till skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden

Barn i Göteborg har inte samma möjligheter att lyckas med sin skolgång. Varannan elev uppnår inte behörighet att söka till yrkesförberedande program på gymnasiet i utsatta områden. Därför skapar vi projekt i närområdet i samverkan med andra och utvecklar idéer om hur vi kan arbeta för att stödja Göteborgs socio-ekonomiskt utsatta områden med skolan som nav.

 

Det finns 23 särskilt utsatta områden i Sverige, och sju av dem ligger i Göteborg. Varannan elev i ett utsatt område uppnår inte behörighet att söka till yrkesförberedande program på gymnasiet.

Den svenska skolan har genomgått stora förändringar de senaste åren. För att skapa en mer jämlik skola samverkar Göteborgs Räddningsmission med Studieförbundet Bilda i uppdraget att anordna studieverksamhet för föräldrar kring deras delaktighet i barnens lärande.

Vi har inlett ett samarbete med Skola i centrum på Sjumilaskolan i Norra Biskopsgården kring läxhjälp. Sjumilaskolan är en F – 9 skola med cirka 500 elever och vi erbjuder läxhjälp varje onsdag 15:00-17:00 till eleverna på mellanstadiet.

Lövgärdets lärlabb är en samverkan mellan Lövgärdesskolan, Göteborgs Stad, Erikshjälpen, GU Ventures samt Göteborgs Räddningsmission.

Vi söker volontärer och företagsvänner för att kunna utveckla arbetet lokalt i Göteborg.