Utsatta EU-medborgare

Fattigdomsbekämpning tar tid. Det är en insikt man behöver ha när man arbetar med personer som befinner sig utanför välfärdssystemen. På Räddningsmissionen jobbar vi med akuta insatser och har samtidigt ett långsiktigt perspektiv på social förändring. Våra verksamheterm, för personer som befinner sig utanför välfärdssystemen, är de flesta samlade i ett Socialt center i Betlehemskyrkans lokaler. Här har vi ett brett utbud av verksamheter som alla verkar för att bekämpa fattigdom långsiktigt, men också här och nu.

Kontaktperson Sociala centret 
Ulrika Falk, verksamhetssamordnare Utsatta EU-medborgare
ulrika.falk@raddningsmissionen.se

 

Bashjälpen är till för dem som inte har en säng för natten, och som saknar tillgång till dusch- och tvättmöjligheter – människor som befinner sig utanför välfärdssystemen.

Vårt familjecenter finns i Betlehemskyrkan i Göteborg. Här möter vi barn, unga och familjer som inte har tillgång till de offentliga sociala trygghetssystemen.

Podrom - mobila team är ett EU-finansierat projekt där fältteam rör sig i gatumiljö och vid tillfälliga boplatser. Teamen fokuserar på frågor kring säkerhet, trygghet och konfliktlösning i gatumiljön. Syftet är också att skapa dialog mellan de utsatta och övriga samhället.

Inom projektet Po Drom hålls språkkurs en gång i veckan, på måndagar mellan 10:00 och 12:00 i Betlehemskyrkan.

Vi erbjuder tillfälligt boende för barnfamiljer i samverkan med församlingar i Göteborgsområdet. Boendet erbjuds säsongsvis mellan perioden oktober–juni.

I samarbete med Hugo Stenbecks stiftelse och Inter Business Initiative har vi startat E-skolan. E-skolan ska med digitala verktyg utveckla en modell som låter migrerande barn från studieovana och ekonomiskt utsatta hemmiljöer ta med sig hemlandets skola till det nya landet.

Station Nord är ett härbärge för personer som inte ges och får tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Härbärget erbjuder 30 platser för vuxna och platserna bokas på förhand.

Nattöppna kyrkor är sista utvägen för den som inte har rätt till annan hjälp. Under vintern turas tre kyrkor i Göteborg om att ha öppet varje natt. Det är för att ge tak över huvudet åt den som inte har rätt till annan hjälp i Göteborg.

Här hittar du svar på några av de frågor vi ofta får kring Utsatta EU-medborgare och försörjning i gatubilden!