Våra boenden

BjörlandaBo är ett boende utan stöd för hemlösa barnfamiljer på en lantgård nära natursköna Björlandakile. Boendet drivs i ett ramavtal med Göteborgs Stad. Familjerna som bor i boendet sköter sig själva och har ansvar för sin vardag.

I hjärtat av Göteborg driver Räddningsmissionen ett jourboende för hemlösa. Hit kommer män och kvinnor i alla åldrar som saknar bostad.

Station Nord är ett härbärge för personer som inte ges och får tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Härbärget erbjuder 30 platser för vuxna och platserna bokas på förhand.

Boendeteamet erbjuder tränings- och referensboende i lägenheter på Vasagatan. Vi har plats för 14 män med samsjuklighet, vilka oftast lever i hemlöshet. Vi arbetar tillsammans med de boende för att stötta dem i att komma vidare till ett mer självständigt och stadigvarande boende.

Vi erbjuder ett skalskyddat akutboende för kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi, sålt sexuella tjänster eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

Ett tryggt aktivt gruppboende för vuxna med psykiska funktionshinder. Boendet ligger centralt i Majorna med närhet till affärer, caféer och vacker natur i Slottskogen.
Vi har personal dygnet runt.

Ett centralt beläget gruppboende för människor med psykiska funktionshinder. Vi erbjuder åtta egna lägenheter i hemlik miljö med gemenskap, aktiviteter, delaktighet och stöd i vardagen.

Ett kollektivt asylboende inrymt i lokaler i Vasastan med plats för 11-12 ensamkommande flyktingungdomar i åldern 14-21 år. Vi erbjuder en hemlik miljö som präglas av trygghet och gemenskap.

Lisagården är ett boende för ensamkommande ungdomar mellan 14-21 år som söker asyl i Sverige. Vi har 13 platser och boendet är bemannat dygnet runt.

Kamratgården är ett boende för ensamkommande ungdomar i åldern 14-20 år, som söker asyl i Sverige. Kamratgården startade i november 2015, boendet har 18 platser.

I samma trappuppgång som Vasavåningen driver vi ett stödboende med plats för två ungdomar. Stödboendet riktar sig primärt till placerade ungdomar på Vasavåningen som kommit längre i sin utveckling mot ett självständigare liv.

Vi söker dig som har outnyttjade kvadratmetrar som kan förvandlas till ett hem under minst ett år, men gärna två års tid.