Våra boenden

Ett tryggt aktivt gruppboende för vuxna med psykiska funktionshinder. Boendet ligger centralt i Majorna med närhet till affärer, caféer och vacker natur i Slottskogen.
Vi har personal dygnet runt.

VasaBo är ett boende utan stöd för hemlösa ensamstående och par. Boendet ligger centralt i Göteborg omgivet av kollektivtrafik och livsmedelsbutiker. De som bor hos oss sköter sig själva och har eget ansvar för sin vardag.

Lisagården är ett boende för ensamkommande ungdomar mellan 14-21 år som söker asyl i Sverige. Vi har 13 platser och boendet är bemannat dygnet runt.

Boendeteamet erbjuder tränings- och referensboende i lägenheter på Vasagatan. Vi har plats för 14 män med samsjuklighet, vilka oftast lever i hemlöshet. Vi arbetar tillsammans med de boende för att stötta dem i att komma vidare till ett mer självständigt och stadigvarande boende.

Kamratgården är ett boende för ensamkommande ungdomar i åldern 14-20 år, som söker asyl i Sverige. Kamratgården startade i november 2015, boendet har 18 platser.

I samma trappuppgång som Vasavåningen driver vi ett stödboende med plats för två ungdomar. Stödboendet riktar sig primärt till placerade ungdomar på Vasavåningen som kommit längre i sin utveckling mot ett självständigare liv.

Vi söker dig som har outnyttjade kvadratmetrar som kan förvandlas till ett hem under minst ett år, men gärna två års tid.

Vi erbjuder ett skalskyddat akutboende för kvinnor som utnyttjats i prostitution, pornografi, sålt sexuella tjänster eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål.

Station Nord är ett härbärge för personer som inte ges och får tillgång till de offentliga trygghetssystemen och saknar boende/tak över huvudet. Härbärget erbjuder 30 platser för vuxna och platserna bokas på förhand.

I hjärtat av Göteborg driver Räddningsmissionen ett jourboende för hemlösa. Hit kommer män och kvinnor i alla åldrar som saknar bostad.

BjörlandaBo är ett boende utan stöd för hemlösa barnfamiljer på en lantgård nära natursköna Björlandakile. Boendet drivs i ett ramavtal med Göteborgs Stad. Familjerna som bor i boendet sköter sig själva och har ansvar för sin vardag.

Ett centralt beläget gruppboende för människor med psykiska funktionshinder. Vi erbjuder åtta egna lägenheter i hemlik miljö med gemenskap, aktiviteter, delaktighet och stöd i vardagen.