Skänk en aktiegåva till Räddningsmissionen

En möjlighet att skänka en gåva skattefritt och få en större effekt.

Låt din aktieutdelning hjälpa människor i utsatthet

Att skänka din aktieutdelning är ett perfekt sätt att kunna skänka en större gåva skattefritt för att stötta människor i utsatthet i Göteborg. Genom att du skänker rätten till utdelning från dina aktier till Räddningsmissionens arbete betalar varken du eller vi någon kapitalskatt på utdelningen. Som ideell organisation är vi skattebefriade. Din gåva ökar därmed i värde med 43 % jämfört med om du skänkt beloppet som återstod från skatt.

Exempel: En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt, blir i stället 1000 kronor till arbetet för människor i utsatthet. Din gåvas hjälpkraft ökar alltså direkt med 43 %.

Så här kan du skänka aktier

  1. Kontakta din bank och berätta att du vill skänka din aktieutdelning till Räddningsmissionen. Fråga sedan vad de behöver för information. I de flesta fall behöver du ha ett VP-konto.  

  1. Skriv ut Räddningsmissionens gåvo blankett för aktiegåvor här.  

  1. Ge blanketten till din bank eller fondkommissionär och se till att den registreras senast en vecka före det aktuella bolagets bolagstämma.  

Gåvoblankett för aktiegåvor

Fyll i blanketten och lämna in den till din bank eller fondkomissionär.

Ladda ned

 

Har du frågor angående aktiegåvor? 

Välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!