Organisation och ekonomi

Här hittar du all aktuell information kring vår organisation och ekonomi. Vad vill du läsa mer om?

Organisation Ekonomi och insamling Årsredovisning Policys

Gäster samlade utanför Räddningsmissionens frukostcafé i Göteborg.

Organisation

Räddningsmissionen är en ideell förening. Vårt högsta beslutande organ är årsmötet. Där fattas beslut om övergripande verksamhetsfrågor, strategisk verksamhetsplan, budget och stadgar.

Vi har i dagsläget 34 kyrkor i och kring Göteborg som är huvudmän för Räddningsmissionen. Som huvudman har man rätt att skicka ombud till årsmötet, vilka har rösträtt.

Vår organisation styrs av styrelsen. Den löpande verksamheten leds av direktor, som är högsta beslutande tjänsteman. Direktor rapporterar till och svarar inför styrelsen.

Ledningsgrupp Styrelse och valberedning Huvudmän Stadgar Kontakt

 

Ekonomi

Vi är en ideell förening, en så kallad ”non profit-organisation”. Det betyder att vi inte är vinstdrivande, utan att vi återinvesterar allt eventuellt överskott tillbaka in i verksamheten. Många platser och tjänster inom boende, vård och omsorg säljer vi till socialtjänsten och kriminalvården. Men på många områden är vi helt beroende av gåvor. Gåvogivarna kan vara allt från enskilda givare, till företag, kyrkor, syföreningar och stiftelser.

Läs vår årsredovisning här

 

Insamlade medel

Med egna medel kan vi agera snabbt och sätta in resurser där det behövs som mest, men också planera och genomföra långsiktiga insatser. Dessutom ger det oss större möjligheter att hitta kreativa lösningar på de komplexa problem vi möter. Vi strävar efter att så stor del som möjligt av de insamlade medlen ska gå direkt till vårt sociala arbete. 

Mer om insamling

 

Verksamhetsmål & strategier

Här kan du läsa och ladda ner verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. Här finns organisationens mål och strategier för alla verksamheter beskrivna.

Verksamhetsplan

 

 

 

Årsredovisning

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelse, årsredovisning, samt protokoll från senaste årsmötet i pdf-format. Även effektrapporten finns att tillgå.

Tillsammans är vi starkare

För att skapa ett medmänskligare samhälle och ett varmare Göteborg behöver vi vara många som krokar arm. Därför vill vi i allt vi gör samverka med privatpersoner, olika föreningar, offentliga myndigheter, företag, stiftelser, kyrkor och civilsamhälle.

Engagera dig
Synpunkter