Placera hos oss

Räddningsmissionen har många olika verksamheter där du som socialsekreterare kan placera klienter. Olika boendelösningar för vuxna och unga vuxna, konsulentstödd familjehemsverksamhet för barn och unga upp till 21 år och daglig verksamhet för intellektuellt funktionshindrade vuxna.

Våra avtalsverksamheter håller hög kvalitet och följer noga de lagar och riktlinjer som gäller för varje verksamhetsform. Som idéburen aktör så är vi inte vinstdrivande utan eventuellt överskott går tillbaka till verksamheterna som Räddningsmissionen bedriver. Räddningsmissionen har bred kompetens kring olika frågor och ett mervärde som man får av att placera hos oss är den samlade kompetens som finns.

Om du är intresserad av att placera eller veta mer så klicka på den verksamhet som är aktuell. Är du osäker på vilken verksamhetsform som är mest lämplig för din klient så är du välkommen att kontakta oss.

Är du intresserad av att placera hos oss eller är osäker på vilken verksamhetsform som är mest lämplig för din klient? Välkommen att kontakta oss!

Styrmansgatans gruppboende

På Styrmansgatans gruppboende bor personer som har någon form av psykisk funktionsnedsättning och genom olika typer av stöd gör vi allt för att de ska få goda levnadsvillkor. Boendet är centralt beläget i Majorna med närhet till Slottsskogen, butiker, caféer och aktiviteter.

Läs mer

Personal på Räddningsmissionens gruppboende Styrmansgatan i Göteborg ler och ser glad ut.

Bellmansgatans gruppboende

På Bellmansgatans gruppboende i centrala Göteborg bor vuxna personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd i vardagen för att få goda levnadsvillkor. Målet är ett så självständigt liv som möjligt och stödet är utformat efter det behov varje individ har. 

Läs mer

Boende Vasa

Under våren 2021 har vi öppnat ett nytt kollektivboende på Vasagatan för människor i missbruk och samsjuklighet som vi kallar Boende Vasa. Det är ett akutboende där vi välkomnar människor som vill förändra sina liv. Här får man bo allt från några veckor till ett halvår för att sedan gå vidare till ett liv i drogfrihet.

Läs mer

Person på Räddningsmissionens boende Boende Vasa i Göteborg tittar ut genom ett fönster.

Ability

Ability är ett Recoveryprogram för personer över 21 år med omfattande psykosocial problematik, missbruk, beroende och/eller samsjuklighet. Inom Ability ser vi möjligheten och förmågan hos de som många gett upp hoppet om och som ofta själva gett upp hoppet om ett fungerande liv, med meningsfull sysselsättning, hem och gemenskap. 

 

Läs mer

Familjehems-
verksamheten

Vi erbjuder konsulentstödda familjehem för stadigvarande placeringar och jourplaceringar av barn 0-21 år. Vi har också familjer som tar kontaktuppdrag.

Läs mer

En mamma och fyra barn sitter i en soffa och läser en bok.

Ruth - skyddat boende

Ruth är ett kollektivt skyddat boende för kvinnor och deras barn, utsatta för prostitution eller människohandel. Vi tar även emot kvinnor som behöver skydd i situationer med hedersrelaterat våld. Hit kan kvinnan söka sig själv eller genom placering av socialtjänst. 

Läs mer

En mamma håller i ett litet barn.

Skyddslägenheter

I våra skyddslägenheter erbjuder vi stöd och skydd till kvinnor och barn som utsatts eller riskerar att utsättas för våld. Lägenheterna är möblerade och ligger insprängda i ordinärt hyresbestånd. Vi ger ett individuellt anpassat stöd och har möjlighet att ge ett dagligt stöd. Vi riktar oss främst till målgrupp som utsatts för våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och människohandel. Placering sker via socialtjänst. 

Läs mer

Arbetsträna hos MatRätt

MatRätt erbjuder arbetsträning inom livsmedelshantering, försäljning, kundkontakt med mera.

Läs mer

En man som arbetstränar på MatRätt i Göteborg plockar upp varor i affären.

Kulturlabbet – daglig verksamhet

Kulturlabbet är en daglig verksamhet (LSS)  för bild-, scen- och ordkonstnärer med intellektuella funktionsnedsättningar. 

Läs mer

 

Person med peruk på daglig verksamhet skrattar.

Mediatorget – daglig verksamhet

Mediatorget är en daglig verksamhet (LSS) för människor med intellektuella funktionsnedsättningar där vi uttrycker oss genom olika  mediaformer. 

Läs mer