Fiskebäcksloppet – ett församlingsinitiativ som samlat in över 1 miljon kronor!

7 september, 2018

Motionsloppet Fiskebäcksloppet – tre hamnar har arrangerats varje 6 juni, sedan 2015. Totalt har arrangemanget samlat in över 1 miljon kronor till Räddningsmissionens barn- och ungdomsverksamhet. Arrangörsgruppen bakom Fiskebäcksloppet arbetar helt på frivilligbasis och kommer från två församlingar i Fiskebäck. 

Allting började med att Räddningsmissionen för några år sedan frågade Equmeniakyrkan i Fiskebäck om de kunde vara med och stötta Öppna förskolan i Majorna med 50.000 kr. 

– Församlingen var positiva till detta, men vi ville inte bara samla in ytterligare en kollekt utan istället skapa ett projekt för att samla in pengarna, berättar tävlingsledaren Samuel Haugstvedt. Så föddes idén om en löpartävling för hela närområdet och vi ställde då frågan till Allianskyrkan i Fiskebäck om även de ville vara med som arrangör, vilket de gärna ville. 

Från 2017 är även IF Väster med som arrangör vilket stärkt evenemanget i närområdet ytterligare.

Samuel erkänner att han är nöjd med hur arrangemanget har utvecklats.

– Det har blivit mycket bättre än vi tänkt oss med fler löpare och mer insamlade pengar. Det har blivit den folkfest som vi drömde om och tack vare alla volontärer och sponsorer kan startavgifterna skänkas oavkortat till Räddningsmissionen. Senaste åren har vi haft nästan 1000 deltagare totalt i alla klasser och vi har samlat in över 1 miljon kronor, säger han viss stolthet. Men det har också tagit mer tid i anspråk än vi trodde och planerade för. Det är en konst att hålla ihop helheten så att både löpare, publik, sponsorer och volontärer är nöjda. 

Samuel berättar att det trots all noggrann planering ändå alltid dyker upp överraskningar som kräver akut hantering. 

– Det kan stå en truck och spärra bansträckningen, toaletterna levereras till fel adress flera kilometer från startområdet, eller att alla beställda vattenflaskor försvunnit precis innan tävling. Men det mesta löser sig ändå, konstaterar han.

Fiskebäcksloppet är väl mottaget på alla plan, både bland löpare, publik, volontärer och sponsorer. Samuel Haugstvedt är noga med att poängtera att det är många olika krafter som tillsammans gör Fiskebäcksloppet så lyckat. 

– Det är ca 100 volontärer som gladeligen ställer upp varje år och många sponsorer som hjälper till att täcka alla kostnader för att pengarna som samlas in ska kunna gå oavkortat till Räddningsmissionens verksamhet. Sedan är vi en rolig och kompetent planeringsgrupp som det är skoj och givande att jobba ihop med.  

När Samuel får frågan om vad som är det bästa med Fiskebäcksloppet tvekar han inte. 

– Det är när vi efter loppet får höra alla positiva berättelser från de verksamheter vi stöttar. Att verkligen förstå att pengarna gör nytta!  

– Det är när vi efter loppet får höra alla positiva berättelser från de verksamheter vi stöttar. Att verkligen förstå att pengarna gör nytta! 

Även om Fiskebäcksloppet numer är en tradition så tar arrangörsgruppen ett år i taget. 

– Vi gören utvärdering efter varje år och stämmer av om engagemanget finns för ytterligare ett år. Inför nästa års lopp kommer det förhoppningsvis bli lite nytt folk i planeringsgruppen då några väljer att lämna. Jag tror det är positivt för det ger ny energi och förhoppningsvis en hel del nya idéer, berättar Samuel.

Till sist kommer Samuel med ett råd till den eller de som funderar på att arrangera en egen aktivitet eller insamling.  

 – Just do it! Ingen av oss i planeringsgruppen hade tidigare varit med och arrangerat en löpartävling. Men finns viljan så löser man utmaningarna utmed vägen. Det blir som bäst när olika människor med olika perspektiv samlas kring en gemensam utmaning. Det är fantastiskt roligt att se när människor kommer till sin rätt och använder sina kompetenser fullt ut!

Social inkludering och migration Solrosen Församling Företag Insamling