Nytt projekt ska ge familjehemsstöd på barnens villkor

20 maj, 2021

/ TEXT: JOACHIM LUNDELL / FOTO: ERIKA PERSSON

Familjehemsavdelningen på Räddningsmissionen har under våren startat upp projektet Syskonstödet för att stötta biologiska barn i familjehem. Projektet genomförs med stöd från Allmänna Arvsfonden och projektgruppen med fem ungdomar med erfarenhet av familjehemslivet har haft sina första träffar. – Det är en fantastisk referensgrupp. Vi har fått så mycket kloka tankar och idéer redan, berättar Annika Leckström som är projektledare.

Syskonstödet är ett unikt projekt som Räddningsmissionen driver och som ska bli ett stöd för att öka de biologiska barnens känsla av sammanhang och delaktighet.

– Detta är nödvändigt för att ett familjehemsuppdrag ska lyckas, säger Annika Leckström. När ett sammanbrott sker i ett familjehem, dvs då en familjehemsplacering avslutas, beror det inte sällan på att de biologiska barnen i familjen tycker att det varit för påfrestande. Nu finns det bara material för föräldrar, men att vara familjehem är ju inget enskilt föräldraprojekt, utan ett uppdrag för hela familjen.

Referensgrupp med professor, socialsekreterare och ungdomar

I referensgruppen som är med och utvecklar materialet finns, förutom Ingrid Höjer professor i socialt arbete med inriktning på barn och familj från Göteborgs universitet och socialsekreterare från Göteborgs och Lerums kommun, också fem tonåringar som själva har erfarenhet av att vara familjehem.

– Vi har ju precis börjat, men detta är en fantastisk referensgrupp, säger Annika och hennes engagemang går inte att ta miste på. Det är ju barnens röster som vi först och främst ska ska lyssna till och det är så bra att dessa ungdomar vill vara med och bidra och berätta om sina erfarenheter. Jag är verkligen glad och stolt över att vi gör detta nu.

Tanken med projektet är att det ska mynna ut i ett omfattande material som består av webbplats, film, samtalsunderlag, handbok för föräldrar mm. Materialet tas fram i samarbete med reklambyrån FAB. Intresset för projektet är redan stort, berättar Annika.

– Ja, detta är ett mycket välkommet initiativ och vi har redan fått positiv feedback från olika håll. Universitet, forskare, Socialstyrelsen och andra familjehemsorganisationer har hört av sig. Räddningsmissionen är ju en tydlig barnrättsorganisation och jag tror att vi har bra möjligheter för att skapa ett bra material. Socialtjänsten har inte samma förutsättningar och resurser för detta, säger Annika.

Att inkludera barnen underlättar för alla

Annika har jobbat med familjehemsvård i många år och sett hur viktiga de biologiska barnen är för att ett familjehem ska fungera.

– Den forskning som finns i ämnet visar tydligt att barnen påverkas mycket i ett familjehem, men ingen har jobbat med det på ett genomarbetat sätt, säger hon. Jag tror att det finns mycket att tjäna på att göra barnen mer inkluderade och motiverade i ett familjehem. Om de är mer förberedda så kommer de att kunna vara mer delaktiga och ha större förståelse, vilket underlättar för alla. Idag är det bara föräldrar som får handledning men det kommer vi att kunna ändra på nu, avslutar Annika. Det känns väldigt bra.

 

Familjehemsverksamheten Syskonstödet Barnrätt