Räddningsmissionen ansöker om att starta skola

5 mars, 2019

Räddningsmissionen har skickat in ansökan om att få starta en skola till Skolinspektionen. “Vi vill ta ansvar i en väldigt besvärlig situation. Vi är en organisation med en stark värdegrund och stor erfarenhet av att arbeta med komplexa samhällsutmaningar. Vi vill nu göra vad vi kan för att fler barn och unga ska få klara skolan och där med få en framtidsbiljett till fortsatta studier", säger Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen. Om ansökan går igenom beräknas skolstart höstterminen 2020.

Räddningsmissionens planerar att starta en Communityskola i ett socioekonomiskt utsatt område. En Communityskola är en skola som fokuserar på en helhet kring barnen och familjernas situation och har ett starkt samarbete med andra aktörer från privat, offentlig och idéburen sektor samt även akademin.
–Tanken med en Communityskola är att skapa någon form av "skola mitt i byn" där olika resurser och aktörer kan samverka under skolans tak för barnens bästa. Det kan handla om språkträning för föräldrar, läxhjälp för barnen, programmeringskurser för intresserade ungdomar eller scoutverksamhet efter skoldagens slut, förklarar Emil Mattsson.

Sista åren har Räddningsmissionen drivit flera projekt i samverkan med grundskolan i Biskopsgården och Lövgärdet, bland annat i form av läxhjälp.
– Vissa tycker kanske att skola är en ny sorts satsning från oss som är kända för att engagera oss i frågor om social utsatthet. Men genom vårt arbete har vi sett hur viktig skolan är för att förebygga utanförskap och utsatthet i vår stad. De som inte klarar en grundläggande utbildning löper mycket större risk att hamna i utanförskap, kriminalitet och psykisk ohälsa, säger Sandra Stene, verksamhetsstrateg på Räddningsmissionen.

Ungefär varannan elev som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden saknar behörighet för att söka vidare till gymnasiets yrkesförberedande program. 
– Förutsättningarna i Göteborg ser helt olika ut. Detta gör såklart att klyftorna växer mellan stadsdelarna då färre barn från t.ex. Lövgärdet får möjlighet till att fortsätta in på gymnasiet än från t.ex. Askim, säger Sandra Stene.

Frågan är varför Räddningsmissionen skulle lyckas bättre att driva en skola i ett utsatt område än någon annan aktör.
– Vi är en idéburen organisation utan vinstintresse där vi varken är en del av det offentliga eller det privata näringslivet. Vi slipper fyrkantigheten i det offentliga, man tillåts vara friare. Till exempel kommer vi ha större möjlighet att samarbete lokala organisationer, föreningar och volontärer. Dessutom får lärare och skolledare inte heller känslan som finns i det privata näringslivet att allt man gör är siffror som ska bli till överskott, säger Emil Mattsson.

Var skolan kommer att ligga är inte klart ännu. Tynnered är ett områden som man just nu tittar på. Liksom Räddningsmissionens organisation i stort kommer skolan vara icke-vinstdrivande, där all eventuell vinst kommer återinvesteras in i skolan.Skolan kommer skolan inte ha någon konfessionell profil.

Om Räddningsmissionen kommer få starta skola med start hösten 2020 kommer de få besked om senast den 30 september i år.

Communityarbete Studiestunden Räddningsmissionens Communityskolor Skola