Räddningsmissionen öppnar boende för människor på flykt från Ukraina

25 mars, 2022

Räddningsmissionen öppnar, i samarbete med Göteborgs Stad, ett tillfälligt övernattningsboende för människor på flykt från Ukraina. Boendet kommer öppna måndag 28 mars. Bemanningen av boendet sker med Räddningsmissionens personal, samt att även Räddningsmissionens engagerade och kompetenta volontärer kommer att hjälpa till med boendet. Skyddsvärnet och Göteborgs Stadsmissionen kommer också genom Göteborgs Stad öppna varsitt boende.
 

- Det finns ett stort intresse från idéburna organisationer och från oss i Göteborgs Stad att samarbeta. De idéburna har lång erfarenhet av att driva boendeverksamheter, bland annat under flyktingkrisen. Organisationerna erbjuder dessutom en lång rad av mervärden utifrån sina unika särarter som exempelvis volontärverksamhet och språkkompetens, Ingela Andersson, enhetschef i socialförvaltningen Centrum och Göteborgs Stads kontakt för civilsamhället i flyktingmottagandet.

– Vi är tacksamma för att vi mitt i den fasansfulla situation som råder i Ukraina åtminstone kunna göra det vi kan för att hjälpa några av de ukrainska flyktingar som kommer till Göteborg. Att vi får göra detta tillsammans med andra idéburna organisationer och Göteborgs stad är en styrka. Vi har tidigare gått igenom kriser likt denna och klarat det just för att vi har varit många aktörer med olika kompetenser och styrkor. Min förhoppning med det här boendet är att det kan bli en viktig plattform för oss där vi får möjlighet att möta människor som vi sedan kan länka vidare till med långvariga boenden, till exempel genom vårt koncept Hjärterum för Ukraina och att det också kan bli en plattform för volontärer som på olika sätt vill bidra säger Emil Mattsson, direktor Räddningsmissionen.

Fakta om överenskommelsen mellan civilsamhället och Göteborgs Stad:

Överenskommelsen kallas idéburet offentligt partnerskap (IOP) och innebär i det här fallet att civilsamhället bemannar och Göteborgs Stad finansierar en grundbemanning.

Hemlöshet och social exkludering Hjärterum - hyr ut din bostad hemlöshet Så gör vi skillnad