Räddningsmissionen på Frihamnsdagarna

24 augusti, 2022

25-27 augusti finns Räddningsmissionen med på Frihamnsdagarna, Göteborgs eget svar på Almedalen och Järvaveckan. En perfekt arena för möten om utveckling och förändring och ett tillfälle för bra nätverkande. För oss på Räddningsmissionen är det en självklarhet att det behövs nya perspektiv, nya idéer och nya samarbeten för att hantera dagens och framtidens samhällsutmaningar. Vi är på plats som utställare samt med två seminarium om verkligt heta ämnen. 
  
”Kan man älska en förälder som har mördat?” 
 
160 000 barn berörs årligen av att en förälder lagförs för brott och samtidigt saknar cirka 80 procent av Sveriges kommuner riktade insatser för barn med en frihetsberövad förälder. Sverige behöver bli bättre på att lyssna på barn! Inte minst på de som lever i utsatthet med vuxna som brister i sitt omhändertagande eller inte finns närvarande. 
När: torsdag kl 16.20 – 17. Plats: Fadime (paviljong 1) 
 
Ett annat högaktuellt ämne är skolan, och även detta är en av Räddningsmissionens viktiga frågor:  
 
Hur vänder vi den negativa trenden i Göteborgs förortsskolor? 
 
I Göteborg är segregationen avgrundsdjup. Är det rimligt att kommunen fortsätter driva skolor år efter år med så låg måluppfyllelse att eleverna inte får betyg som går att söka vidare med. Vad har politiken för plan att lösa detta? Kan idéburna skolor vara ett alternativ framåt?   
När: fredag kl 12 – 12.40. Plats: Ebbe (tältscen) 
 
Vår dröm och vision om en stad där ingen lämnas utanför är temat i vår monter på plats U1-68. Där finns vi alla dagar och tider för samtal och inspiration.