Vi öppnar en tredje MatRättsbutik!

13 december, 2023

Nu är det klart att Maträtt, som är Räddningsmissionens sociala supermarket, öppnar sin tredje butik på Wieselgrensplatsen. Invigningen kommer att ske under våren 2024. Sedan tidigare driver vi två MatRättsbutiker, en i Flatås och en i Rannebergen.

– Nu kommer fler människor runt om i Göteborg enklare kunna ta sig till någon av våra butiker, säger Ida-Lina Frisell Aasland, som är ansvarig för socialt företagande på Räddningsmissionen.

 

Maträtt är en franchise från Stockholms Stadsmission. Konceptet går ut på att minska matsvinn, bekämpa matfattigdom och stötta människor som står långt från arbetsmarknaden genom arbetsträning. Ida-Lina Frisell Aasland jobbar som områdeschef inom socialt företagande på Räddningsmissionen och hon ser bara fördelar och möjligheter med ytterligare en Maträttsbutik.

– Vi har under det senaste året sett ett ökat tryck från våra kunder runt om i staden, i takt med att matpriserna stigit, säger hon. Vi finns i nordost och i väst, så Hisingen är ett naturligt utökningsområde för oss att finnas på. Nu kan ännu fler människor enkelt ta sig till någon av våra butiker. Om man till exempel lever på garantiersättning så har man inte alltid möjlighet att förflytta sig så långt, det är kostsamt att åka kommunalt, säger Ida-Lina Frisell Aasland.

På Räddningsmissionens två nuvarande butiker tar man hand om drygt 30 ton livsmedel varje vecka. För att handla till ett reducerat pris i butikerna behöver man ansöka om medlemskap och visa att man har en inkomst på mindre än 12 163 kronor i månaden efter skatt. I nuläget har verksamheten runt 8 000 aktiva medlemmar och får in ungefär 20 nya medlemsansökningar varje dag.

– Jag tror inte att söktrycket kommer att minska den kommande tiden, med tanke på att priserna i matbutikerna är fortsatt höga, säger Ida-Lina Frisell Aasland. Därför är vi glada att nu kunna erbjuda fler kunder livsmedel till kraftigt reducerade priser.

Räddningsmissionens MatRättsbutiker är så mycket mer än livsmedelsbutiker.

- Här arbetar vi med att bekämpa tre stora samhällsutmaningar samtidigt som vi är en mötesplats, förklarar Ida-Lina. Vi minskar matsvinn, vi bekämpar matfattigdom och erbjuder arbetsträning för den som står långt bort från arbetsmarknaden, förklarar hon. Med en ny butik har vi möjlighet att ta emot fler arbetstränande och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Ida-Lina ser fram emot förberedelserna för den nya butiken. Lokalerna ska anpassas och personal ska anställas.

– Det är inspirerande att rekrytera ny personal, säger hon. Vi kommer att behöva butikschef, handledare, arbetsledare och lagerledare. Och mer livsmedel!

Socialt företagande MatRätt MatRätt