Samsnack

– en arena där samtal visar vägen till ett bättre samhälle. 
En samverkan mellan Räddningsmissionen och Göteborgs Stadsmission

Mycket snack och lite verkstad brukar man säga. Vi på Räddningsmissionen och Göteborgs Stadsmission håller inte med. Vi tror att dialog och erfarenhetsutbyte är grunden för att kunna förändra. 

Därför har vi startat Samsnack – en arena där samtal visar vägen till ett bättre samhälle. 

Nästa Samsnack äger rum 31 maj.

Anmäl dig här

 

I detta Samsnack berör vi situationen nu och framåt för människor som flytt från Ukraina. De innefattas idag av massflyktsdirektivet som ger rätt att uppehålla sig i Sverige men inte att bli folkbokförda. En ny lag beräknas träda i kraft i november som ska göra detta möjligt.

Riksdagsledamot Jessica Rosencrantz redogör för arbetet med den kommande lagen och vad den innebär både för människor som flytt Ukraina och för de myndigheter och organisationer som arbetar med flyktingmottagande.

I panelsamtalet som följer lyfts olika erfarenheter och tankar framåt från Göteborgs Stad och civilsamhällesorganisationer som tillsammans arbetar med mottagande av människor som flytt från Ukraina. I samtalet lyfts också perspektiv från Migrationsverket. I slutet av samtalet finns möjlighet för publiken att ställa frågor.

 

Medverkande:

- Magnus Resare (M), Riksdagsledamot, ledamot Socialförsäkringsutskottet

- Carl Bexelius, Rättschef Migrationsverket

- Jenny Broman (V), Ordförande Socialnämnd Centrum, Göteborgs Stad

- Mariya Melnyk, Hug (Ukraine) - Help Ukraine Gothenburg

- Mats Hedenskog, direktor Skyddsvärnet i Göteborg

Samtalet modereras av Martin Ärnlöv, VD/direktor Göteborgs Stadsmission.

 

Varmt välkommen!

Samsnack är ett gemensamt initiativ från Räddningsmissionen och Göteborgs Stadsmission där vi bjuder in till samtal kring aktuella samhällsfrågor. 

I panelen kan det finnas politiker, akademiker, representanter från näringsliv, civilsamhälle och det offentliga. Många Samsnack kommer även att bjuda på personliga berättelser.  

Samsnack vänder sig till dig som arbetar med samhällssociala frågor men också till dig som tror på att samtal och erfarenhetsutbyte är grunden för att kunna förändra. 

När du lämnar ett Samsnack har du fått en fördjupad bild och fler perspektiv av en fråga. Kanske har du också fått några svar – eller inspiration att ta tag i något viktigt.  


 

Vårens ämnen och evenemang
 

  • Ungas kriminalitet – hur kan vi förebygga tillsammans? 15 mars 08:00-09:15, S:t Johanneskyrkan, Johannes Kyrkogång 1

  • Kan matsvinn besegra matfattigdom? 11 april 08:00-09:30, Skeppet/Sjömanskyrkan, Amerikagatan 2

  • Vad händer med ukrainarna? 31 maj 08:00-09:30, S:t Johanneskyrkan, Johannes Kyrkogång 1

I en turbulent tid som denna behöver vi ta oss tid för och värna om de nyfikna, angelägna och goda samtalen. Vi hoppas att vi med Samsnack kan bidra till att skapa förståelse och nya insikter som tänder gnistor som leder vidare.

- Emil Mattsson, direktor på Räddningsmissionen. 

Det är en extra dimension att göra detta tillsammans, och att öppna upp för ett bredare engagemang från civilsamhället.

- Martin Ärnlöv, VD/direktor på Göteborgs Stadsmission.