Boende Vasa vill hitta guldet i människor

Person på Räddningsmissionens boende Boende Vasa i Göteborg tittar ut genom ett fönster.

Under våren har vi öppnat ett nytt kollektivboende på Vasagatan för människor i missbruk och samsjuklighet som vi kallar Boende Vasa. Det är ett akutboende där vi välkomnar människor som vill förändra sina liv. Här får man bo allt från några veckor till ett halvår för att sedan gå vidare till ett liv i drogfrihet. 

“Förutom vår kompetenta personal tror jag att vår styrka som boende är vår värdegrund” berättar Madeleine Forsén som är enhetschef. “Räddningsmissionen står för att varje människa är oändligt värdefull och att vi vill möta alla människor i ögonhöjd. De som kommer hit ska inte känna sig som sämre människor på grund av deras missbruk. Vem som helst hade kunnat hamna i den situationen de är i, allt beror på omständigheterna kring en person.”

Boende Vasa får man många chanser att lyckas. “Som en av våra medarbetare sa häromdagen, det handlar om att hitta guldet i människor. Att hitta styrkan hos varje individ. Här ger vi inte upp på folk, när de inte orkar hoppas längre hoppas vi på dem” säger Madeleine Forsén.  

Boendet ligger mitt på Vasagatan i fina ljusa lokaler. “Jag är väldigt glad att vi kan få erbjuda så fina lokaler för våra klienter. Det gör något med personers självkänsla att få känna att man är värd att ha det fint runt omkring sig. När man ha bott en tid i vårt kollektivboende och det går framåt har vi även lägenheter i samma byggnad där man fortfarande har stöd från personal, som är ett bra första steg till ett självständigt liv ” berättar Madeleine Forsén.  

Människorna som flyttar in på Boende Vasa kommer från väldigt olika bakgrund. “Det går inte att sätta den här målgruppen i ett fack. Någon har levt ett normalt liv och sedan drabbats av en psykos som ställde allting upp och ner. En annan har levt i missbruk länge och var nära att förlora livet i en överdos. De är från alla åldrar och bakgrunder” berättar Madeleine Forsén.

Madeleine Forsén är glad för de nya medarbetarna. “Det är en jättefin personalgrupp som vill göra en insats för en utsatt grupp. Varje klient har individuella behov och de har alla varsin kontaktperson i personalen som stöttar och motiverar dem på det sättet de behöver. Det kan vara till exempel att gå med till en läkartid, ett NA-möte eller träna tillsammans. Jag är övertygad om att vi kommer kunna stötta de här människorna till att skapa en förändring i sina liv” avslutar Madeleine Forsén.  

“Som en av våra medarbetare sa häromdagen, det handlar om att hitta guldet i människor. Att hitta styrkan hos varje individ. Här ger vi inte upp på folk, när de inte orkar hoppas längre hoppas vi på dem”

Madeleine Forsén.  

Våra boenden Boende Vasa